banner

Over ons

Deze streek, gelegen op het de landsgrens van Nederland en België en op grens van de Nederlandse provincies Limburg en Noord-Brabant, staat bekend om de vele smokkelpraktijken van haar inwoners in vroeger tijden. In alle 6 dorpen van de huidige gemeente Cranendonck zijn verhalen bekend van bewoners, soms hele families, die zich jarenlang met smokkelen bezig hielden. Die “gewone” smokkelpraktijken zijn door het wegvallen van de Europese binnengrenzen grotendeels verdwenen.

Smokkelverhalen uit vroeger tijden tieren nog altijd welig onder de lokale bevolking. Een aantal jaren geleden besloot het gemeentebestuur dat Cranendonck zich in het kader van toerisme zou moeten toeleggen op het smokkelthema, om daarmee die verhalen van vroegere bewoners te delen met bezoekers van elders. Een initiatiefgroep besloot daarop om een heus smokkelmuseum op te richten. Na enkele jaren van voorbereiding wordt in oktober 2010 het kleine Smokkelmuseum Cranendonck geopend op de begane grond in het oude markante Schepenhuis in Budel. Een plek die gedeeld werd met andere gebruikers van het Schepenhuis en die al ras te klein bleek om de gedachte museumfunctie goed tot uiting te laten komen.

In 2016 werd daarom, onder de vlag van de VVV-Cranendonck, samen met de VVV het pand op de Markt 22A te Budel betrokken. Het museum kreeg een groter vloeroppervlak ter beschikking en breidde haar expositie gaandeweg verder uit; een proces wat nog steeds doorloopt.

Sinds 21 mei 2024 is het museum verhuisd naar het Capucijnerplein. Hier hebben we een groter vloeroppervlak tot onze beschikking en zal onze collectie beter tot zijn recht komen. Het museum draait volledig op basis van de inzet van vrijwilligers.

Ook is onze naam gewijzigd naar Smokkel & Grens Museum Cranendonck.

Kom in ons Smokkel & Grens Museum Cranendonck kijken naar spullen en foto’s van smokkelaars en douane uit zowel vervlogen tijden als naar de link met het huidige smokkelen. In het museum draait ook een film met uitleg over smokkelpraktijken van vroeger in deze omgeving. Zowel individueel als in groepsverband zijn er diverse mogelijkheden voor uw bezoek. Ook is een rondleiding met toelichting door een gids (mits tijdig afgesproken) mogelijk. In overleg zijn diverse arrangementen bespreekbaar.

U bent van harte welkom.